امپریالیسم

تمام تو مال من است

و من خودخواهم در مالکیــت تو

من لجبــازم در دوست داشتنت

من مغــرورم به احســاست

چون تو تنها تعلق در خاطر منی ،

و این تمام دوست داشتن من است ...

/ 0 نظر / 43 بازدید