اگه یه روز

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد ؛ … خبرم کن …

بهت قول نمیدم که میخندونمت ، ولی می تونم باهات گریه کنم …

اگه یه روز خواستی فرار کنی … حتماً خبرم کن ...

قول نمیدم که ازت بخوام وایسی ، اما می تونم باهات بیام …

اما اگه یه روز سراغم رو گرفتی … و خبری نشد …

سریع به دیدنم بیا … احتمالاً بهت احتیاج دارم

 

/ 3 نظر / 12 بازدید
رضای منتظر

میدونی رابطه دوتا چشم چه جوریه؟ باهم پلک میزننن،باهم حرکت میکنند، باهم گریه میکنن، باهم میبینن وباهم میخوابن گرچه هرگز همدیگرو نمیبینن دوستی هم همین جوریه،زندگی بدون دوستی جهنمه این هفته،هفته بهترین دوسته. بهترین دوست توکیان؟ این رو برای همه ی دوستای خوبت بفرست حتی برای من؛البته اگه یکی ازاوناحساب میشم. ببین چندتا پس میگیری.اگه بیش از7تاگرفتی،پس واقعا محبوبی

شیدا خانوم

عالی بود کلی لذت بردم