# سختی

آهنگ زندگی

یادمان باشد ﺁﻫﻨﮓ ﺯﻧﺪگی ﺭﺍ ﺧﻮﺩمان ﻣﯽ‌ﻧﻮﺍﺯیم ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﺯﻧﺪﮔﯾ‌مان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻬﻤﺎﻥ‌ﻫﺎ، ﻣﯽ‌ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩمان ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید