# با_هم_بودن

همنفس

وقتی ﻣــﺮﺍ نفسم ﺧﻄﺎﺏ میکنی ﻧﻔﺴـﻢ ﻣﯿﮕﯿـﺮﺩ نمی‌دﺍﻧﻢ ﺷﻮﻕ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺼـﻮﺭ ﻧﺒـﻮﺩﻧﺖ کنارم ﺑـﺎش همیشه ﻧﻔﺲ ﻣــﻦ ﺑﻨـﺪ ﻧﻔﺲ‌ﻫــﺎی ﺗـﻮﺳﺖ ...   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 54 بازدید