روز مادر

زن اگر " پرنده " آفریده می شد ؛ حتماً " طاووس " بود..

اگر " حیوان " آفریده می شد ؛ حتماً " آهو " بود..

او " انسان " آفریده شد که ؛

" خواهر " باشد..

" مادر " ...

و ....

 " عشق "  ...

 

 

قلب روز مادر بر همه مادران سرزمینم و مادران شهداء مبارک باد قلب

/ 0 نظر / 53 بازدید