ضرورت وجود

هـــوا را هــــر چــقدر نفــــس بکــشی

بـاز هـم بـــرای کـشـــیدنـش بـال بـال میـزنی

دُرست مــثــل " تـــــــــو "

کـــه هـر چـــقدر کــه باشی

بـاز بــاید بـاشی

میفــهمی چــــه می‌گویم

بــــودنــــت مــــهـّـــم اســــــت ...

 

0d5_ypnt_c1.jpg

/ 0 نظر / 58 بازدید