جای پا

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم

نـه بــرای اینکــه نخواهـم با " تـــــــــو " هم قــــدم باشـم

می‌خواهـم پا جـــای پاهــایــت بگـــذارم

می‌خواهـم رَد پــایــت را

هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد !

" تـــــــــو " تمـامـاً برای منی ...

 

nqyg_zam-entezar91.jpg

/ 0 نظر / 70 بازدید