آثار نبودن

هوای تو که‌ به سرم می‌زند

چشمانم دلتنگ ،

قدم‌هایم آهسته

و دستانم ،

به دنبال نوازشِ دستهایت می‌گردد

ببین

هوای نبودنت با من چه‌ها که نمی‌کند ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید