از اهالی آسمان

" تـــــــــو " عابری عادی 

در خیابان پاییز نبودی!

فرشته‌ای هستی که بال‌هایش را

زیر چادر سیاه پنهان می‌کند

و مقنعه‌اش معبدِ اینکاست

که خورشید را در خود دارد ...

 

/ 0 نظر / 71 بازدید