آهنگ زندگی

یادمان باشد

ﺁﻫﻨﮓ ﺯﻧﺪگی ﺭﺍ

ﺧﻮﺩمان ﻣﯽ‌ﻧﻮﺍﺯیم

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻬﻤﺎﻥ “ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ” ﺯﻧﺪﮔﯾ‌مان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﻬﻤﺎﻥ‌ﻫﺎ، ﻣﯽ‌ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﻧﺪ

ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩمان ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫیم ﻣﺎﻧﺪ ..

ﻳﺎﺩمان ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭﯼ ﺑﻨﻮﺍﺯیم

ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ زندگی

ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮیم

ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮیم

ﻭ ﺑﺮﺍی ﺧﻮﺩمان ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻧیم !...

/ 0 نظر / 74 بازدید