همه چیز من

آســــــــمان را مـــرخــص می‌کنم

دیگر به هــوا هم نیـــازی نـــدارم  !!!

"تـــــــــو"

خودتـــــــــــــ را ..

مثل آســــمان

مِثلِ هــــــــوا

مثل نـــــــــور

پهن کرده‌ای روی همه لــحــظه‌های من ...

 

/ 0 نظر / 57 بازدید