دل شکسته

هیچکس نمی تونه به دلش یاد بده که نشکنه!!!

ولی حداقل من یادش دادم که وقتی شکست ،

لبه ی تیزش دست کسی رو که شکستش نبره...!

 

/ 2 نظر / 48 بازدید
بهار

سلام خیلی زیبا بود خیلی[گل] اپم[گل]

زهرا

خیلی قشنگ ونازبودسرنوشت امشبه منه