ساعت

کنارم که هستی

زمان هم مثل من دستپاچه می‌شود 

عقربه‌ها دوتا یکی می‌پرند 

اما همین که نباشی 

تاوان دستپاچگی‌های ساعت را هم من باید بدهم 

جانم را می‌گیرند ثانیه‌های

بی " تـــــــــو " ...

 

/ 0 نظر / 60 بازدید