غافله عشق

صدای قدم‌ها ؛

صدای سایش کفش‌ها بر سینه جاده‌ها ؛

کسی می گوید بیا !

فقط نیزارها نیستند که در این اربعین پاییزی

آوازهای محزون دارند ..

حتی پرندگان قاره‌های دور دست می‌دانند

که در این ایام

باید برای کدامین خون بزرگوار، خطبه بخوانند.

چهل روز بی حسین ،

چهل روز گریه‌ی آسمان …


حسرت نوشت:

ما که امسال از غافله عشق جا ماندیم

غفلت، حسرت، حسرت و حسرت

اربعین حسینی تسلیت باد.

/ 0 نظر / 40 بازدید