آشنایی

آن روز که غریبــــــانه

به سرزمین قلبـــــم پا نهادی

مــــن به پاس قدمت ،

گلهای محبـــــــــت ریختــــــــــم

آن گاه که از شـــــوق آشنایی به دنبال واژه ای می گشــــــــتم

تــــــــــــــــــو ســــــــــلام کـــــــــــــردی!!!

 و اولین قـــــدم را برداشتـــ ـــــی

و مــــــن آرام آرام در کوچه های قلبت قدم زدم!!

تا تـــــو را بیشــــــــتر بشناســــــــم

آنگاه که در دریای چشمـــــت به جستجو پرداختــــم ،

گمشـده خود را یافتـــم

و تـــو مــــرا دیدی

و صندوقچه احساسات را به مـــــن هدیه کـــردی

و مــــن صادقانه قـــول دادم

که تو را به دیوان فراموشــــی نسپارم

      و در مقابـــل از تـــــو میخواهم که بگذاری

        همیشـــــــــه مهمان قلبــــت باشم....!!

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
آذربخش

بسيار زيبا بود موفق باشي[گل]

مهرانا

درد را از هـــــــر طرفشــــ بخوانیــــــــــ درد استـــــــــــــ ، دریغـــــــ از درمانــــــــ کــــــه عکسشـــ نامــــرد استـــــ

سلام زیبا بود با صدای شادمهر از لینک حذف شدید به علت سر نزدن.

پرستوی عاشق

تولد انسان روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن بنگر در این فاصله چه کردی؟!!! گرما بخشیدی یا...سوزاندی؟!!! ------------------------------ با عکس ها تهران قدیم آپم[گل]