خواسته دل

دلم قـدم زدن می‌خواهـد؛

با یک چتر زیر باران ..

" تـــــــــو " هزار بار بگویـی: “دوستتــ دارم”

و من هر بار صداۍ باران را بهانه کنم،

و بگویم “چه گفتی…؟”

 


/ 0 نظر / 7 بازدید