فردا

دستانم تشنه ی دستان توست

شانه هایت تکیه گاه خستگی هایم

با تو می مانم

بی آنکه دغدغه های فردا را داشته باشم

زیرا می دانم

فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت

/ 1 نظر / 15 بازدید
تلاطم دریا

وقتی کسی را دوست داری توقع دوست داشته شدن نداشته باش ازش ... شاید او هم کسی را دوست داشته باشد که تویی...[گل]