سکسکه

سکسکه‌ام گرفته بود،

گفتم مــرا بترسان !

می‌خواست دستانم را رها کُند ؛

گفتم: بی انصاف، اینکار را نکن !!

نفسم بند میآید ...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید