معاهده

همه قراردادها را

روی کاغذ بی جان نمی‌نویسند !!

بعضی از عهدها را

روی قلب می‌نویسند

حواست به این عهدهای غیر کاغذی باشد

شکست‌نشان یک آدم را می‌شکند ...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید