زود دیر میشه ...

من نمی‌نویسم که مُخاطب پیدا کنم .. چون مُخاطبم تویی و می‌دانم ، این جا را می‌خوانی ! .. پس فرصت‌های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است ...

سکوت
نویسنده : بنده ناچیز خدا - ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٠
 

و سکوت...

زیباترین آواز در سمفونی تنهایی

در اوج فرو رفتن در خویش

در اعماق قله رهایی

به هنگامی که نمی بینی آشنایی که ببیند تو را

که برهاند تو را از قفس بغض

که بپرسد :

به کدامین جرم به دیار تنهایان تبعید گشته ای !!!