زود دیر میشه ...

من نمی‌نویسم که مُخاطب پیدا کنم .. چون مُخاطبم تویی و می‌دانم ، این جا را می‌خوانی ! .. پس فرصت‌های زندگی را دریابیم و بدانیم که فرصت با هم بودن چقدر محدود است ...

علت دروغ یه مرد..
نویسنده : بنده ناچیز خدا - ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
 

روزی هیزم شکنی تبرش توی رودخانه افتاد و خیلی ناراحت بود که یه فرشته اومد پیشش و گفت : چیه ؟ چرا ناراحتی؟

هیزم شکن گفت : تبرم توی رودخونه افتاده.

فرشته رفت زیر آب و با یه تبرطلایی برگشت و گفت : آیا این تبر توست؟

هیزم شکن جواب داد : نه

فرشته دوباره به زیر آب رفت و این بار با یه تبر نقره ای برگشت و پرسید که آیا این تبر توست؟    دوباره ، هیزم شکن جواب  داد : نه

 فرشته باز هم به زیر آب رفت و این بار با یه تبر آهنی برگشت و پرسید آیا این تبر توست؟

 هیزم شکن جواب داد: آره ، خودشه

فرشته از صداقت مرد خوشحال شد و هر سه تبر را به او داد و هیزم شکن خوشحال روانه خونه شد.

 یه روز هیزم شکن وقتی داشت با زنش کنار رودخونه راه می رفت ، یهو زنش افتاد توی آب. هیزم شکن داشت گریه می کرد که فرشته باز هم اومد و پرسید که چرا گریه می کنی؟

هیزم شکن گفت : اوه فرشته ، زنم افتاده توی آب..

فرشته سریعاً رفت زیر آب و با آنجلینا جولی برگشت و پرسید : زنت اینه؟ 

هیزم شکن فریاد زد : آره ! خودشه   

فرشته عصبانی شد و گفت : تو تقلب کردی ، این نامردیه

هیزم شکن جواب داد : اوه ، فرشته من منو ببخش ، سوء تفاهم شده. می دونی ، اگه به آنجلینا جولی 'نه' می گفتم تو می رفتی و با جنیفر لوپز می اومدی و باز هم اگه به جنیفر لوپز 'نه' میگفتم ، تو می رفتی و با زن خودم می اومدی و من هم می گفتم آره. اونوقت تو هر سه تا روبه من می دادی. اما فرشته جون ، من یه آدم فقیرم و توانایی نگهداری سه تا زن رو ندارم و به همین دلیل بود که این بار گفتم آره.

  نکته اخلاقی: هر وقت مردی دروغ میگه حتماً به خاطر یه دلیل شرافتمندانه و مفیده